Polityka prywatno┼Ťci

Polityka Prywatno┼Ťci

Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci okre┼Ťla zasady przechowywania i dost─Öpu do informacji na urz─ůdzeniach U┼╝ytkownika za pomoc─ů plików Cookies, s┼éu┼╝─ůcych realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů ┼╝─ůdanych przez U┼╝ytkownika, przez DWIE D┼üONIE Anna Olak z siedzib─ů w ┼üodzi.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza DWIE D┼üONIE Anna Olak z siedzib─ů w ┼üodzi (90-608), ul. Wólcza┼äska 40/42, NIP: 727-228-60-08, REGON 471611227, który ┼Ťwiadczony us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů oraz przechowuje i uzyskuje dost─Öp do informacji w urz─ůdzeniach U┼╝ytkownika.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno┼Ťci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz─ůdzeniach za po┼Ťrednictwem których U┼╝ytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug droga elektroniczn─ů przez Administratora za po┼Ťrednictwem Serwisu.

 4. Cookies Zewn─Ötrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za po┼Ťrednictwem strony internetowej Serwisu.

 5. Serwis - oznacza stron─Ö internetow─ů lub aplikacj─Ö, pod któr─ů Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia┼éaj─ůc─ů(y) w domenie(ach) www.dwiedlonie.pl, www.portal.dwiedlonie.pl, www.deafdd.com.

 6. Urz─ůdzenie - oznacza elektroniczne urz─ůdzenie za po┼Ťrednictwem, którego U┼╝ytkownik uzyskuje dost─Öp do Serwisu.

 7. U┼╝ytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog─ů by─ç ┼Ťwiadczone us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů lub z którym zawarta mo┼╝e by─ç Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies s─ů bezpieczne dla Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika. W szczególno┼Ťci t─ů drog─ů nie jest mo┼╝liwe przedostanie si─Ö do Urz─ůdze┼ä U┼╝ytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z┼éo┼Ťliwego. Pliki te pozwalaj─ů zidentyfikowa─ç oprogramowanie wykorzystywane przez U┼╝ytkownika i dostosowa─ç Serwis indywidualnie ka┼╝demu U┼╝ytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö domeny z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na Urz─ůdzeniu oraz przypisan─ů warto┼Ť─ç.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a. Cookies sesyjne: s─ů przechowywane na Urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika i pozostaj─ů tam do momentu zako┼äczenia sesji danej przegl─ůdarki. Zapisane informacje s─ů wówczas trwale usuwane z pami─Öci Urz─ůdzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ┼╝adnych informacji poufnych z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika.
  b. Cookies trwa┼ée: s─ů przechowywane na Urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika i pozostaj─ů tam do momentu ich skasowania. Zako┼äczenie sesji danej przegl─ůdarki lub wy┼é─ůczenie Urz─ůdzenia nie powoduje ich usuni─Öcia z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika. Mechanizm cookies trwa┼éych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ┼╝adnych informacji poufnych z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika.

 3. U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç ograniczenia lub wy┼é─ůczenia dost─Öpu plików cookies do swojego Urz─ůdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b─Ödzie mo┼╝liwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj─ů plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane s─ů Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies W┼éasne w nast─Öpuj─ůcych celach:
  a. Konfiguracji serwisu
  i) dostosowania zawarto┼Ťci stron internetowych Serwisu do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  ii) rozpoznania urz─ůdzenia U┼╝ytkownika Serwisu oraz jego lokalizacj─Ö i odpowiednio wy┼Ťwietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  iii) zapami─Ötania ustawie┼ä wybranych przez U┼╝ytkownika i personalizacji interfejsu U┼╝ytkownika, np. w zakresie wybranego j─Özyka lub regionu, z którego pochodzi U┼╝ytkownik,
  iv) zapami─Ötania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji tre┼Ťci,
  v) rozmiaru czcionki, wygl─ůdu strony internetowej itp...
  b. Uwierzytelniania u┼╝ytkownika w serwisie i zapewnienia sesji u┼╝ytkownika w serwisie
  i) utrzymania sesji U┼╝ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─Öki której U┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─ç loginu i has┼éa;
  ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo┼╝liwiaj─ůc w szczególno┼Ťci weryfikacj─Ö autentyczno┼Ťci sesji przegl─ůdarki.
  iii) optymalizacji i zwi─Ökszenia wydajno┼Ťci us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Administratora.
  c. Realizacji procesów niezb─Ödnych dla pe┼énej funkcjonalno┼Ťci stron internetowych
  i) dostosowania zawarto┼Ťci stron internetowych Serwisu do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególno┼Ťci pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç podstawowe parametry Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů, dostosowan─ů do jego indywidualnych potrzeb;
  ii) poprawnej obs┼éugi programu partnerskiego, umo┼╝liwiaj─ůc w szczególno┼Ťci weryfikacj─Ö ┼║róde┼é przekierowa┼ä U┼╝ytkowników na strony internetowe Serwisu.
  d. Zapami─Ötania lokalizacji u┼╝ytkownika
  i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo┼╝liwiaj─ůc w szczególno┼Ťci dostosowanie dostarczanych informacji do U┼╝ytkownika z uwzgl─Ödnieniem jego lokalizacji.
  e. Analiz i bada┼ä oraz audytu ogl─ůdalno┼Ťci
  i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych Serwisu, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci;
  f. Świadczenia usług reklamowych
  i) dostosowania prezentowanych za po┼Ťrednictwem Serwisu reklam us┼éug i produktów firm trzecich;
  g. Zapewnienia bezpiecze┼ästwa i niezawodno┼Ťci serwisu.

 2. Administrator us┼éugi wykorzystuje Cookies Zewn─Ötrzne w nast─Öpuj─ůcych celach:
  a. prezentowania tre┼Ťci multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które s─ů pobierane z zewn─Ötrznego serwisu internetowego:
  i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzib─ů w USA]
  ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib─ů w USA]
  b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za po┼Ťrednictwem narz─Ödzi analitycznych:
  i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzib─ů w USA]
  c. zalogowania do serwisu za pomoc─ů serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego:
  i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib─ů w USA lub Facebook Ireland z siedzib─ů w Irlandii] Google [administrator cookies: Google Inc z siedzib─ů w USA]
  d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomoc─ů serwisów spo┼éeczno┼Ťciowych:
  i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzib─ů w USA]
  ii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib─ů w USA lub Facebook Ireland z siedzib─ů w Irlandii]

IV. Mo┼╝liwo┼Ťci okre┼Ťlenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dost─Öpu przez Cookies

 1. U┼╝ytkownik mo┼╝e samodzielnie i w ka┼╝dym czasie zmieni─ç ustawienia dotycz─ůce plików Cookies, okre┼Ťlaj─ůc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost─Öpu przez pliki Cookies do Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika. Zmiany ustawie┼ä, o których mowa w zdaniu poprzednim, U┼╝ytkownik mo┼╝e dokona─ç za pomoc─ů ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej lub za pomoc─ů konfiguracji us┼éugi. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).

 2. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili usun─ů─ç pliki Cookies korzystaj─ůc z dost─Öpnych funkcji w przegl─ůdarce internetowej, której u┼╝ywa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronie internetowej Serwisu.

 
GM Design
| 2008-15 © Dwie D┼éonie
Polityka prywatno┼Ťci
"Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych, bez zgody "Dwóch Dłoni" ZABRONIONE"